หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WF09B-MNVLE/EC09B-RSVLE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,401 14,151
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,151 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WF09B-MNVLE/EC09B-RSVLE
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,401 บาท
14,151 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,151 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WF13B-MNVKE/EC13B-RSVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,741 15,155
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,155 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WF13B-MNVKE/EC13B-RSVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,741 บาท
15,155 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,155 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WF18B-MNVLE/EC18B-RSVLE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 32,295 20,796
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,796 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WF18B-MNVLE/EC18B-RSVLE
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,295 บาท
20,796 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,796 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WF24B-MNVLE/EC24B-RSVLE

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,322 26,411
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,411 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WF24B-MNVLE/EC24B-RSVLE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,322 บาท
26,411 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,411 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL09BA-MNVJE/KC09BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.63 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 26,390 16,392
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,392 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL09BA-MNVJE/KC09BA-RSVJE
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,390 บาท
16,392 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,392 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 28,761 18,169
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,169 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,761 บาท
18,169 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,169 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.82 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 35,491 23,192
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,192 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,491 บาท
23,192 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,192 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.83 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,900 28,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,342 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,900 บาท
28,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL30B-MNVJE/KC30B-RSVJE

เบอร์ 5 12.47 Btu/hW 31,000 BTU ไร้สาย 220 V 55,521 37,801
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,801 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL30B-MNVJE/KC30B-RSVJE
31,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,521 บาท
37,801 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,801 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL35B-MNVTE/KC35B-RSVTE

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,542 40,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL35B-MNVTE/KC35B-RSVTE
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,542 บาท
40,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL36B-MNVTE/KC36B-RSVTE

มอก., เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 68,938 47,820
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,820 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL36B-MNVTE/KC36B-RSVTE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,938 บาท
47,820 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,820 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL36B-MNVJE/KC36B-RSYJE

มอก., เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 66,154 45,732
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,732 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL36B-MNVJE/KC36B-RSYJE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,154 บาท
45,732 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,732 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

มอก., เบอร์ 5 12.87Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 75,329 52,609
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,609 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,329 บาท
52,609 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,609 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL30B-MNVJM/KC30B-RSVJM

มอก. 10.78 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,779 34,246
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,246 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL30B-MNVJM/KC30B-RSVJM
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,779 บาท
34,246 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,246 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL36B-MNVJM/KC36B-RSVJM

มอก. 10.98 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 56,257 38,316
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,316 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL36B-MNVJM/KC36B-RSVJM
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,257 บาท
38,316 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,316 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL36B-MNVJM/KC36B-RSYJM

มอก. 10.95 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 380 V 58,216 39,784
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,784 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL36B-MNVJM/KC36B-RSYJM
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
58,216 บาท
39,784 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,784 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น