หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AR-AYAA

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AR10AYAAAWKNST

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 10,000(4,500-15,000) BTU ไร้สาย 42,031 28,796
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,796 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10AYAAAWKNST
10,000(4,500-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
42,031 บาท
28,796 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,796 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13AYAAAWKNST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 12,000(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 44,093 30,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,342 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13AYAAAWKNST
12,000(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
44,093 บาท
30,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYAAAWKNST

เบอร์ 5 26.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 52,742 36,064
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,064 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYAAAWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
52,742 บาท
36,064 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,064 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYAAAWKNST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 63,320 43,229
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,229 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYAAAWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
63,320 บาท
43,229 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,229 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น