หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AR-TYHYB

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AR10TYHYBWKNST/AR10TYHYBWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 9,400(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 220 V 25,102 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10TYHYBWKNST/AR10TYHYBWKXST
9,400(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,102 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13TYHYBWKNST/AR13TYHYBWKXST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 12,000 (5,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 27,163 16,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13TYHYBWKNST/AR13TYHYBWKXST
12,000 (5,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,163 บาท
16,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR15TYHYBWKNST/AR15TYHYBWKXST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 14,500 (5,000-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 31,287 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR15TYHYBWKNST/AR15TYHYBWKXST
14,500 (5,000-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,287 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18TYHYBWKNST/AR18TYHYBWKXST

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,200 (8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 34,821 21,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18TYHYBWKNST/AR18TYHYBWKXST
17,200 (8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,821 บาท
21,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24TYHYBWKNST/AR24TYHYBWKXST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 21,500 (5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 43,363 25,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24TYHYBWKNST/AR24TYHYBWKXST
21,500 (5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,363 บาท
25,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น