หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AUX

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ASW-09/FV600-C0/W-09/FV600-C0

เบอร์ 5 13.78 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,593 12,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
11,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-09/FV600-C0/W-09/FV600-C0
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,593 บาท
12,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
11,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-13/FV600-C0/W-13/FV600-C0

เบอร์ 5 13.38Btu/hW 12,100 BTU ไร้สาย 220 V 23,696 13,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-13/FV600-C0/W-13/FV600-C0
12,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,696 บาท
13,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-18/FV600-C0/W-18/FV600-C0

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 30,979 18,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-18/FV600-C0/W-18/FV600-C0
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,979 บาท
18,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/FV600-C0/W-24/FV600-C0

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 34,289 21,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/FV600-C0/W-24/FV600-C0
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,289 บาท
21,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-09/HC200-C0/W-09/HC200-C0

เบอร์ 5 14.64 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 23,696 11,478
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
10,478 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-09/HC200-C0/W-09/HC200-C0
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,696 บาท
11,478 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
10,478 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-13/HC200-C0/W-13/HC200-C0

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 24,799 13,526
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,526 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-13/HC200-C0/W-13/HC200-C0
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,799 บาท
13,526 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,526 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-18/HC200-C0/W-18/HC200-C0

เบอร์ 5 13.17 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 32,082 19,075
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,075 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-18/HC200-C0/W-18/HC200-C0
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,082 บาท
19,075 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,075 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/HC200-C0/W-24/HC200-C0

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 35,392 22,039
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,039 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/HC200-C0/W-24/HC200-C0
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,392 บาท
22,039 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,039 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-09/DIHC200-C0/W-09/DIHC200-C0

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 9,800 BTU ไร้สาย 220 V 25,902 14,132
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,132 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-09/DIHC200-C0/W-09/DIHC200-C0
9,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
14,132 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,132 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-13/DIHC200-C0/W-13/DIHC200-C0

เบอร์ 5 16.89 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V 27,005 15,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-13/DIHC200-C0/W-13/DIHC200-C0
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,005 บาท
15,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0

เบอร์ 5 17.06 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 34,289 21,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C0
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,289 บาท
21,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0

เบอร์ 5 18.36 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 37,598 24,465
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,465 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C0
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,598 บาท
24,465 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
23,465 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น