หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน เบอร์ 5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TGF0131CP/38TGF0131A1

เบอร์ 5 13.46 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 51,798 30,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0131CP/38TGF0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,798 บาท
30,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0181CP/38TGF0181A1

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 56,652 32,795
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,795 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0181CP/38TGF0181A1
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,652 บาท
32,795 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,795 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0241CP/38TGF0241A1

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 61,285 35,228
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,228 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0241CP/38TGF0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,285 บาท
35,228 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,228 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0481CP/38TGF0481A3

- Btu/hW 53,200 BTU ไร้สาย 380 V 92,506 52,007
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,007 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0481CP/38TGF0481A3
53,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,506 บาท
52,007 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,007 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0601CP/38TGF0601A3

- Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 104,788 58,713
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,713 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0601CP/38TGF0601A3
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,788 บาท
58,713 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,713 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0301CP/38TGF0301A1

เบอร์ 5 12.46 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 76,105 43,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,267 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0301CP/38TGF0301A1
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,105 บาท
43,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0361CP/38TGF0361A1

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 82,172 46,452
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,452 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0361CP/38TGF0361A1
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,172 บาท
46,452 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,452 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0401CP/38TGF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 90,079 50,732
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,732 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0401CP/38TGF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
90,079 บาท
50,732 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,732 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0361CP/38TGF0361A3

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 83,275 47,052
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,052 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0361CP/38TGF0361A3
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,275 บาท
47,052 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,052 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0401CP/38TGF0401A3

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 91,292 51,331
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,331 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0401CP/38TGF0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,292 บาท
51,331 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,331 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ004X110 /38RLJ012R100

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 47,496 31,006
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,006 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ004X110 /38RLJ012R100
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,496 บาท
31,006 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,006 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ006X110/38RLJ018R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 57,535 37,229
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,229 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ006X110/38RLJ018R120
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,535 บาท
37,229 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,229 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ012X310/38RLJ036R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 86,584 55,358
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,358 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ012X310/38RLJ036R300
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,584 บาท
55,358 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,358 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ014X310/38RLJ040R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 94,932 60,592
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,592 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ014X310/38RLJ040R300
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
94,932 บาท
60,592 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,592 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ008X110/38RLJ024R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 67,021 43,111
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,111 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ008X110/38RLJ024R120
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,021 บาท
43,111 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,111 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42VLJ010X110 /38RLJ030R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 82,061 52,554
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,554 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42VLJ010X110 /38RLJ030R100
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,061 บาท
52,554 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,554 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น