หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TGV0131CP/38TGV0131A1

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 59,627 34,311
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,311 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0131CP/38TGV0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,627 บาท
34,311 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,311 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0181CP/38TGV0181A1

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 63,267 36,269
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,269 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0181CP/38TGV0181A1
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,267 บาท
36,269 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,269 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0241CP/38TGV0241A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 70,107 39,903
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,903 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0241CP/38TGV0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,107 บาท
39,903 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,903 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0251CP/38TGV0251A1

เบอร์ 5 22.72 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 83,344 46,893
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,893 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0251CP/38TGV0251A1
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,344 บาท
46,893 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,893 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0301CP/38TGV0301A1

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 92,797 52,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0301CP/38TGV0301A1
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,797 บาท
52,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0361CP/38TGV0361A1

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 97,505 55,119
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,119 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0361CP/38TGV0361A1
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
97,505 บาท
55,119 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,119 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0361CP/38TGV0361A3

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 97,505 55,119
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,119 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0361CP/38TGV0361A3
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
97,505 บาท
55,119 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,119 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0391CP/38TGV0391A3

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 BTU ไร้สาย 380 V 104,896 59,033
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,033 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0391CP/38TGV0391A3
38,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,896 บาท
59,033 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,033 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0401CP/38TGV0401A1

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 106,625 60,052
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,052 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0401CP/38TGV0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
106,625 บาท
60,052 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,052 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0401CP/38TGV0401A3

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 106,625 60,052
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,052 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0401CP/38TGV0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
106,625 บาท
60,052 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,052 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0481CP/38TGV0481A3

- 17.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 158,581 63,127
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,127 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0481CP/38TGV0481A3
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
158,581 บาท
63,127 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,127 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0601CP/38TGV0601A3

- 17.30 Btu/hW 60,700 BTU ไร้สาย 380 V 172,739 70,980
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
69,980 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0601CP/38TGV0601A3
60,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
172,739 บาท
70,980 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
69,980 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น