หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVDA010

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 32,189 14,825
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,825 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,189 บาท
14,825 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,825 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA013

เบอร์ 5 16.45 Btu/hW 12,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,050 16,922
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,922 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA013
12,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,050 บาท
16,922 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,922 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA016

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 15,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,345 19,519
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,519 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA016
15,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,345 บาท
19,519 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,519 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA018

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,525 22,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,525 บาท
22,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA024

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 58,446 26,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,325 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA024
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,446 บาท
26,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA028

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 63,961 31,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,350 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA028
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,961 บาท
31,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVCA010

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 40,352 21,019
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,019 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVCA010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,352 บาท
21,019 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,019 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVCA013

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 44,764 23,016
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,016 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVCA013
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,764 บาท
23,016 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,016 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVCA018

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 54,254 27,320
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,320 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVCA018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,254 บาท
27,320 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,320 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVBA010

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 9,200(2,800-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 32,410 16,652
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,652 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVBA010
9,200(2,800-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,410 บาท
16,652 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,652 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVBA013

เบอร์ 5 19.40 Btu/hW 12,200(4,600-13,900) BTU ไร้สาย 220 V 36,050 18,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVBA013
12,200(4,600-13,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,050 บาท
18,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVBA016

เบอร์ 5 17.90 Btu/hW 15,300(4,600-17,000) BTU ไร้สาย 220 V 41,455 20,771
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,771 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVBA016
15,300(4,600-17,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,455 บาท
20,771 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,771 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB024-B

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 20,400(4,000-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 64,734 32,044
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,044 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB024-B
20,400(4,000-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,734 บาท
32,044 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,044 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVBA018

เบอร์ 5 18.15 Btu/hW 18,000(5,400-21,100) BTU ไร้สาย 220 V 47,194 24,168
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,168 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVBA018
18,000(5,400-21,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,194 บาท
24,168 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,168 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVBA024

เบอร์ 5 17.70 Btu/hW 20,400(6,200-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 58,225 28,492
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,492 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVBA024
20,400(6,200-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,225 บาท
28,492 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,492 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-B

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 27,200(8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 80,177 41,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,309 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-B
27,200(8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,177 บาท
41,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น