หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Casper

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง

PC-D09TL55

- -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
PC-D09TL55
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PC-D12TL55

- -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
PC-D12TL55
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-09TS55

เบอร์ 5 12.96 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 23,695 13,221
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,221 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-09TS55
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,695 บาท
13,221 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,221 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-12TLS55

เบอร์ 5 13.22 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 24,798 14,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-12TLS55
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,798 บาท
14,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-18TS55

เบอร์ 5 13.22 17,742 BTU ไร้สาย 220 V 33,185 19,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-18TS55
17,742 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,185 บาท
19,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-24TS55

เบอร์ 5 13.17 23,543 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 24,427
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,427 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-24TS55
23,543 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
24,427 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,427 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-09TS55

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 29,211 15,938
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,938 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-09TS55
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
15,938 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,938 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-12TS55

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 30,314 16,902
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,902 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-12TS55
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
16,902 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,902 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-18TS55

เบอร์ 5 17.40 Btu/hW 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 22,293
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,293 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-18TS55
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
22,293 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,293 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIC-24TS55

เบอร์ 5 18.49 Btu/hW 25,248 BTU ไร้สาย 220 V 44,216 27,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,932 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIC-24TS55
25,248 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,216 บาท
27,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น