หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FCRN-FXV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2

- 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,346 34,458
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,458 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,346 บาท
34,458 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,458 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN24FXV1S/RR24CXV1S2

- 21,800 BTU ไร้สาย 220 V 58,157 39,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,601 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN24FXV1S/RR24CXV1S2
21,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,157 บาท
39,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN30FXV1S/RR30CXV1S2

- 28,600 BTU ไร้สาย 220 V 70,038 47,674
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,674 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN30FXV1S/RR30CXV1S2
28,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,038 บาท
47,674 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,674 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN36FXV1S/RR36DXV1S2

- 33,400 BTU ไร้สาย 220 V 77,172 52,464
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,464 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN36FXV1S/RR36DXV1S2
33,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,172 บาท
52,464 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,464 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN42FXV1S/RR42DXY1S2

- 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 89,049 60,395
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,395 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN42FXV1S/RR42DXY1S2
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,049 บาท
60,395 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,395 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN45FXV1S/RR45DXY1S2

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 96,881 65,672
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,672 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN45FXV1S/RR45DXY1S2
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,881 บาท
65,672 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,672 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น