หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5

เบอร์ 5 14.14 Btu/hW 18,200 BTU ไร้สาย 220 V 48,234 32,785
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,785 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5
18,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,234 บาท
32,785 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,785 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 25,900 BTU ไร้สาย 220 V 50,257 34,808
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,808 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5
25,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,257 บาท
34,808 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,808 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4

เบอร์ 5 14.23 Btu/hW 34,900 BTU ไร้สาย 220 V 67,484 51,593
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,593 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4
34,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,484 บาท
51,593 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,593 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4

เบอร์ 5 14.77 Btu/hW 34,100 BTU ไร้สาย 380 V 67,633 51,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4
34,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,633 บาท
51,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8

- 13.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 70,003 53,890
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,890 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,003 บาท
53,890 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,890 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8

- 10.54 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,545 60,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,545 บาท
60,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น