หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CFC-N R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFC-N 12 / CCS-32ES12

- Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 51,870 34,183
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,183 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 12 / CCS-32ES12
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,870 บาท
34,183 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,183 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 16-20 / CCS-32ES16

- Btu/hW 16,378 BTU ไร้สาย 220 V 57,495 37,758
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,758 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 16-20 / CCS-32ES16
16,378 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,495 บาท
37,758 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,758 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 16-20 / CCS-32ES18

- Btu/hW 18,425 BTU ไร้สาย 220 V 58,985 38,705
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,705 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 16-20 / CCS-32ES18
18,425 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,985 บาท
38,705 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,705 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 16-20 / CCS-32ES20

- Btu/hW 20,131 BTU ไร้สาย 220 V 60,253 39,511
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,511 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 16-20 / CCS-32ES20
20,131 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,253 บาท
39,511 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,511 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 25-28 / CCS-32ES25

- Btu/hW 25,590 BTU ไร้สาย 220 V 64,059 41,929
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,929 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 25-28 / CCS-32ES25
25,590 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,059 บาท
41,929 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,929 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 25-28 / CCS-32ES28

- Btu/hW 27,637 BTU ไร้สาย 220 V 68,052 44,657
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,657 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 25-28 / CCS-32ES28
27,637 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,052 บาท
44,657 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,657 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES33

- Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 220 V 75,829 49,600
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,600 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES33
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,829 บาท
49,600 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,600 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES33(A)

- Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 380 V 79,579 51,983
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,983 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES33(A)
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,579 บาท
51,983 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,983 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES36

- Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 77,227 50,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,227 บาท
50,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES36(A)

- Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 80,702 52,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,702 บาท
52,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES38

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 83,514 54,531
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,531 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,514 บาท
54,531 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,531 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES38(A)

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 84,507 55,162
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,162 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,507 บาท
55,162 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,162 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS36

- Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 83,459 54,496
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,496 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,459 บาท
54,496 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,496 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS36(A)

- Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 84,728 55,303
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,303 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,728 บาท
55,303 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,303 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 88,203 57,511
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,511 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,203 บาท
57,511 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,511 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38(A)

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 89,637 58,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,637 บาท
58,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น