หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FCF-CV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FCF13CV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 25.98 Btu/hW 13,880 (10,900-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 68,416 43,074
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,074 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13,880 (10,900-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,416 บาท
43,074 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,074 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF18CV2S/RZF18CV2S

เบอร์ 5 25.28 Btu/hW 18,090 (10,900-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 85,404 53,361
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,361 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF18CV2S/RZF18CV2S
18,090 (10,900-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,404 บาท
53,361 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,361 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF24CV2S/RZF24CV2S

เบอร์ 5 22.51 Btu/hW 24,230 (10,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 103,825 64,516
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,516 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF24CV2S/RZF24CV2S
24,230 (10,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
103,825 บาท
64,516 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,516 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF30CV2S/RZF30CV2S

เบอร์ 5 20.82 Btu/hW 30,090 (17,100-34,100) BTU ไร้สาย 220 V 110,852 69,049
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,049 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF30CV2S/RZF30CV2S
30,090 (17,100-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
110,852 บาท
69,049 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,049 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF30CV2S/RZF30CY2S

เบอร์ 5 20.82 Btu/hW 30,090 (17,100-34,100) BTU ไร้สาย 380 V 110,852 69,049
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,049 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF30CV2S/RZF30CY2S
30,090 (17,100-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
110,852 บาท
69,049 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,049 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF36CV2S/RZF36CV2S

เบอร์ 5 19.5 Btu/hW 36,230 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 220 V 128,135 79,584
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,584 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF36CV2S/RZF36CV2S
36,230 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,135 บาท
79,584 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,584 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF36CV2S/RZF36CY2S

เบอร์ 5 19.5 Btu/hW 36,230 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 380 V 128,135 79,584
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,584 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF36CV2S/RZF36CY2S
36,230 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
128,135 บาท
79,584 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,584 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF42CV2S/RZF42CV2S

- 16.58 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 220 V 139,571 86,579
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
85,579 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF42CV2S/RZF42CV2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
139,571 บาท
86,579 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
85,579 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF42CV2S/RZF42CY2S

- 16.58 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 139,571 86,579
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
85,579 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF42CV2S/RZF42CY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
139,571 บาท
86,579 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
85,579 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF48CV2S/RZF48CV2S

- 15.55 Btu/hW 48,000 (21,200-52,500) BTU ไร้สาย 220 V 142,880 88,583
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,583 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF48CV2S/RZF48CV2S
48,000 (21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
142,880 บาท
88,583 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,583 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF48CV2S/RZF48CY2S

- 15.55 Btu/hW 48,000 (21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 142,880 88,583
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,583 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF48CV2S/RZF48CY2S
48,000 (21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
142,880 บาท
88,583 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,583 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น