หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FTKF15UV2S

เบอร์ 5 18.40 Btu/hW 15,000 (4,800-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 33,771 24,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,989 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKF15UV2S
15,000 (4,800-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,771 บาท
24,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKF18UV2S

เบอร์ 5 18.67 Btu/hW 18,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 39,029 29,009
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,009 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKF18UV2S
18,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,029 บาท
29,009 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,009 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKF24UV2S

เบอร์ 5 18.11 Btu/hW 20,500 (4,800-20,800) BTU ไร้สาย 220 V 53,259 39,957
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,957 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKF24UV2S
20,500 (4,800-20,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,259 บาท
39,957 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,957 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC18TV2S

เบอร์ 5 21.13 Btu/hW 17,700(4,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 41,456 29,641
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,641 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC18TV2S
17,700(4,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,456 บาท
29,641 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,641 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKZ09VV2S

เบอร์ 5 24.70 Btu/hW 8,500(4,100-12,300) BTU ไร้สาย 220 V 38,073 27,121
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,121 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKZ09VV2S
8,500(4,100-12,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,073 บาท
27,121 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,121 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKZ12VV2S

เบอร์ 5 22.80 Btu/hW 11,900(4,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 42,485 30,280
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,280 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKZ12VV2S
11,900(4,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,485 บาท
30,280 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,280 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKZ15VV2S

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 14,300(4,100-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 48,662 34,703
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,703 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKZ15VV2S
14,300(4,100-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,662 บาท
34,703 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,703 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKZ18VV2S

เบอร์ 5 22.80 Btu/hW 17,700(4,100-21,200) BTU ไร้สาย 220 V 53,921 38,566
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,566 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKZ18VV2S
17,700(4,100-21,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,921 บาท
38,566 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,566 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKZ24VV2S

เบอร์ 5 20.40 Btu/hW 24,200(4,100-25,900) BTU ไร้สาย 220 V 66,717 47,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKZ24VV2S
24,200(4,100-25,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,717 บาท
47,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC09TV2S

เบอร์ 5 20.25 Btu/hW 8,500(3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,035 19,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC09TV2S
8,500(3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,035 บาท
19,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC09WV2S

เบอร์ 5 20.25 Btu/hW 8,500(3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 32,326 22,080
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,080 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC09WV2S
8,500(3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,326 บาท
22,080 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,080 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC12WV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 11,900(4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 36,738 25,304
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,304 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC12WV2S
11,900(4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,738 บาท
25,304 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,304 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC15WV2S

เบอร์ 5 20.43 Btu/hW 14,300(4,800-17,700) BTU ไร้สาย 220 V 42,253 29,091
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,091 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC15WV2S
14,300(4,800-17,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,253 บาท
29,091 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,091 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC18WV2S

เบอร์ 5 21.13 Btu/hW 17,700(4,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 45,858 32,301
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,301 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC18WV2S
17,700(4,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,858 บาท
32,301 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,301 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC24WV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 20,500(4,800-22,900) BTU ไร้สาย 220 V 66,816 44,193
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,193 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC24WV2S
20,500(4,800-22,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,816 บาท
44,193 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,193 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKC28WV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 24,200(7,200-25,600) BTU ไร้สาย 220 V 69,023 49,995
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,995 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKC28WV2S
24,200(7,200-25,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,023 บาท
49,995 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,995 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น