หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Dewy Series 5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCXE12KB5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 43,411 27,383
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,383 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12KB5/TTKE12HB5
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,411 บาท
27,383 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,383 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE18KB5/TTKE18HB5

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 19,200 BTU ไร้สาย 220 V 53,559 31,708
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,708 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE18KB5/TTKE18HB5
19,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,559 บาท
31,708 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,708 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE24KB5/TTKE24HB5

เบอร์ 5 13.30 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,957 36,031
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,031 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE24KB5/TTKE24HB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,957 บาท
36,031 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,031 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE30KB5/TTKE30HB5

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 77,575 46,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE30KB5/TTKE30HB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,575 บาท
46,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36KB5/TTKE36HB5

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 220 V 84,709 50,501
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,501 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36KB5/TTKE36HB5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,709 บาท
50,501 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,501 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36KB5/TTKE36HD5

เบอร์ 5 13.30 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,253 51,581
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,581 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36KB5/TTKE36HD5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,253 บาท
51,581 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,581 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE42KB5/TTKE42HD5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,828 55,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE42KB5/TTKE42HD5
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,828 บาท
55,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น