หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

EFN R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFH-32EFN13 / CCS-32EFN13

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 13,242 BTU ไร้สาย 220 V 34,035 24,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN13 / CCS-32EFN13
13,242 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,035 บาท
24,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN18-2 / CCS-32EFN18-2

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 18,962 BTU ไร้สาย 220 V 38,888 28,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN18-2 / CCS-32EFN18-2
18,962 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,888 บาท
28,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN20 / CCS-32EFN20

เบอร์ 5 12.97 Btu/hW 20,188 BTU ไร้สาย 220 V 39,991 29,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN20 / CCS-32EFN20
20,188 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,991 บาท
29,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 25,150 BTU ไร้สาย 220 V 41,646 31,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2
25,150 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,646 บาท
31,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28

เบอร์ 5 12.56 Btu/hW 28,176 BTU ไร้สาย 220 V 51,321 39,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28
28,176 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,321 บาท
39,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN30 / CCS-32EFN30

เบอร์ 5 12.42 Btu/hW 30,200 BTU ไร้สาย 220 V 51,983 40,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN30 / CCS-32EFN30
30,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,983 บาท
40,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น