หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Elite

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

TAC-IVX10I

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 9,604 (4,600-10,200)BTU ไร้สาย 220 V 22,072 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX10I
9,604 (4,600-10,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,072 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX13I

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 11,968(5,900-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,134 15,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,020 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX13I
11,968(5,900-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,134 บาท
15,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX19I

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 17,757(8,400-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 33,814 19,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX19I
17,757(8,400-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,814 บาท
19,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX24I

เบอร์ 5 16.79 Btu/hW 22,387(11,800-23,400) BTU ไร้สาย 220 V 38,206 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX24I
22,387(11,800-23,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,206 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น