หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

ES R-410

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFH-ES09-12 / CCS-410ES09

มอก. 9.91 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 34,490 24,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES09-12 / CCS-410ES09
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,490 บาท
24,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES09-12 / CCS-410ES12

มอก. 10.24 Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 34,800 24,377
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,377 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES09-12 / CCS-410ES12
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,800 บาท
24,377 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,377 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES16-20 / CCS-410ES16

มอก. 10.37 Btu/hW 16,378 BTU ไร้สาย 220 V 38,202 26,690
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,690 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES16-20 / CCS-410ES16
16,378 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,202 บาท
26,690 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,690 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES16-20 / CCS-410ES18

มอก. 10.24 Btu/hW 18,425 BTU ไร้สาย 220 V 38,717 27,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES16-20 / CCS-410ES18
18,425 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,717 บาท
27,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES16-20 / CCS-410ES20

มอก. 10.22 Btu/hW 20,131 BTU ไร้สาย 220 V 39,954 27,882
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,882 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES16-20 / CCS-410ES20
20,131 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,954 บาท
27,882 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,882 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES25-28 / CCS-410ES25

มอก. 10.44 Btu/hW 25,590 BTU ไร้สาย 220 V 43,047 29,985
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,985 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES25-28 / CCS-410ES25
25,590 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,047 บาท
29,985 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,985 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES25-28 / CCS-410ES28

มอก. 10.31 Btu/hW 27,637 BTU ไร้สาย 220 V 44,387 30,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES25-28 / CCS-410ES28
27,637 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,387 บาท
30,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES30/ CCS-410ES30

มอก. 10.38 Btu/hW 30,367 BTU ไร้สาย 220 V 51,323 35,643
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,643 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES30/ CCS-410ES30
30,367 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,323 บาท
35,643 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,643 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES33

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 220 V 54,313 37,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,676 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,313 บาท
37,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES33(A)

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 380 V 57,303 39,709
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,709 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33(A)
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,303 บาท
39,709 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,709 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES36

มอก. 10.43 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 55,550 38,517
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,517 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,550 บาท
38,517 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,517 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES36(A)

มอก. 10.43 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 58,540 40,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,550 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
58,540 บาท
40,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36

มอก. 10.43 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 60,292 41,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,292 บาท
41,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36(A)

มอก. 10.43 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 62,870 43,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,870 บาท
43,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-410ES38

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 62,045 42,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-410ES38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,045 บาท
42,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-410ES38(A)

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 62,354 43,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-410ES38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,354 บาท
43,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น