หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FCFC-DV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FCFC13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 17.45 Btu/hW 13,600 (6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 63,452 38,338
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,338 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,600 (6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,452 บาท
38,338 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,338 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC18DV2S/RZFC18DV2S

เบอร์ 5 17.45 Btu/hW 18,000 (7,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 80,219 47,901
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,901 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC18DV2S/RZFC18DV2S
18,000 (7,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,219 บาท
47,901 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,901 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC24DV2S/RZFC24DV2S

เบอร์ 5 17.45 Btu/hW 24,000 (8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 94,890 56,269
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,269 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000 (8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,890 บาท
56,269 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,269 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC30DV2S/RZFC30DV2S

เบอร์ 5 16.4 Btu/hW 30,000 (14,300-34,100) BTU ไร้สาย 220 V 104,895 62,358
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,358 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC30DV2S/RZFC30DV2S
30,000 (14,300-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
104,895 บาท
62,358 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,358 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC30DV2S/RZFC30DY2S

เบอร์ 5 16.4 Btu/hW 30,000 (14,300-34,100) BTU ไร้สาย 380 V 104,895 62,358
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,358 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC30DV2S/RZFC30DY2S
30,000 (14,300-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,895 บาท
62,358 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,358 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC36DV2S/RZFC36DV2S

เบอร์ 5 16.4 Btu/hW 36,000 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 220 V 117,655 69,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC36DV2S/RZFC36DV2S
36,000 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
117,655 บาท
69,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC36DV2S/RZFC36DY2S

เบอร์ 5 16.4 Btu/hW 36,000 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 380 V 117,655 69,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC36DV2S/RZFC36DY2S
36,000 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,655 บาท
69,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC42DV2S/RZFC42DY2S

- 15.00 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 126,223 74,714
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
73,714 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,223 บาท
74,714 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
73,714 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC48DV2S/RZFC48DY2S

- 14.30 Btu/hW 48,000 (21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 127,988 75,720
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,720 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC48DV2S/RZFC48DY2S
48,000 (21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
127,988 บาท
75,720 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,720 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น