หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FCFV-AV1S

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FCFV18AV1S/RGFV18AV1S

- 11.54 BTU/W-h 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 83,275 51,050
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,050 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV18AV1S/RGFV18AV1S
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,275 บาท
51,050 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,050 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV24AV1S/RGFV24AV1S

- 10.99 BTU/W-h 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 98,718 60,097
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,097 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV24AV1S/RGFV24AV1S
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
98,718 บาท
60,097 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,097 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV30AV1S/RGFV30AV1S

- 10.85 BTU/W-h 29,300 BTU ไร้สาย 220 V 106,810 65,006
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,006 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV30AV1S/RGFV30AV1S
29,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
106,810 บาท
65,006 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,006 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV36AV1S/RGFV36AV1S

- 11.22 BTU/W-h 35,800 BTU ไร้สาย 220 V 115,635 70,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,175 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV36AV1S/RGFV36AV1S
35,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
115,635 บาท
70,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV42AV1S/RGFV42AY1S

- 11.60 BTU/W-h 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 126,298 76,507
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
75,507 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV42AV1S/RGFV42AY1S
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,298 บาท
76,507 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
75,507 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV46AV1S/RGFV46AY1S

- 11.43 BTU/W-h 46,400 BTU ไร้สาย 380 V 129,608 78,446
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,446 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV46AV1S/RGFV46AY1S
46,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,608 บาท
78,446 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,446 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น