หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FHA-BV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FHA13BV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 23.27 Btu/hW 13,040 (6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 58,192 36,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA13BV2S/RZF13CV2S
13,040 (6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,192 บาท
36,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA18BV2S/RZF18CV2S

เบอร์ 5 21.20 Btu/hW 18,010 (7,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 64,039 40,354
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,354 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA18BV2S/RZF18CV2S
18,010 (7,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,039 บาท
40,354 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,354 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA24BV2S/RZF24CV2S

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 24,010 (8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 73,967 46,366
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,366 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA24BV2S/RZF24CV2S
24,010 (8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,967 บาท
46,366 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,366 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA30BV2S/RZF30CV2S

เบอร์ 5 20.72 Btu/hW 30,070(14,300-34,100) BTU ไร้สาย 220 V 87,392 54,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,773 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA30BV2S/RZF30CV2S
30,070(14,300-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,392 บาท
54,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA30BV2S/RZF30CY2S

เบอร์ 5 20.72 Btu/hW 30,070(14,300-34,100) BTU ไร้สาย 380 V 87,392 54,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,773 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA30BV2S/RZF30CY2S
30,070(14,300-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,392 บาท
54,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA36BV2S9/RZF36CV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,600 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 220 V 96,732 60,499
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,499 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA36BV2S9/RZF36CV2S
36,600 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
96,732 บาท
60,499 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,499 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA36BV2S9/RZF36CY2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,600 (17,100-38,200) BTU ไร้สาย 380 V 96,732 60,499
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,499 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA36BV2S9/RZF36CY2S
36,600 (17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,732 บาท
60,499 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,499 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHAS38BV2S9/RZF38CY2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 38,600 (18,400-44,400) BTU ไร้สาย 380 V 102,138 63,772
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,772 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHAS38BV2S9/RZF38CY2S
38,600 (18,400-44,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,138 บาท
63,772 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,772 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA42BV2S/RZF42CV2S

- 16.42 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 220 V 104,308 65,156
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,156 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA42BV2S/RZF42CV2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
104,308 บาท
65,156 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,156 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA42BV2S/RZF42CY2S

- 16.42 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 104,308 65,156
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,156 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA42BV2S/RZF42CY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,308 บาท
65,156 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,156 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA48BV2S/RZF48CV2S

- 15.40 Btu/hW 48,000 (21,200-52,500) BTU ไร้สาย 220 V 114,236 72,198
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,198 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA48BV2S/RZF48CV2S
48,000 (21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,236 บาท
72,198 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,198 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA48BV2S/RZF48CY2S

- 15.40 Btu/hW 48,000 (21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 114,236 72,198
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,198 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA48BV2S/RZF48CY2S
48,000 (21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,236 บาท
72,198 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,198 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น