หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FHNQ-NV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S

เบอร์ 5 14.26 14,175 BTU ไร้สาย 220 V 42,418 26,245
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,245 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S
14,175 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,418 บาท
26,245 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,245 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S

เบอร์ 5 13.44 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 49,699 30,398
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,398 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,699 บาท
30,398 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,398 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S

เบอร์ 5 13.40 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 61,833 37,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,319 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,833 บาท
37,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S

เบอร์ 5 13.38 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 74,596 44,980
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,980 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,596 บาท
44,980 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,980 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S

เบอร์ 5 13.38 30,500 BTU ไร้สาย 380 V 74,596 44,980
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,980 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,596 บาท
44,980 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,980 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S

เบอร์ 5 13.2 37,500 BTU ไร้สาย 220 V 82,392 49,523
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,523 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S
37,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,392 บาท
49,523 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,523 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S

เบอร์ 5 13.2 37,500 BTU ไร้สาย 380 V 82,392 49,523
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,523 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S
37,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,392 บาท
49,523 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,523 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น