หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FLCH-AVR R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FLCH12AVR/YCLH12AVR

เบอร์ 5 13.31 Btu/hW 12,373 BTU ไร้สาย 220 V 35,934 29,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,350 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH12AVR/YCLH12AVR
12,373 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,934 บาท
29,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH18AVR/YCLH18AVR

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 19,042 BTU ไร้สาย 220 V 39,336 32,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH18AVR/YCLH18AVR
19,042 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,336 บาท
32,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH25AVR /YCLH25AVR

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 25,806 BTU ไร้สาย 220 V 43,975 36,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH25AVR /YCLH25AVR
25,806 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,975 บาท
36,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH30AVR/YCLH30AVR

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 30,977 BTU ไร้สาย 220 V 51,323 42,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH30AVR/YCLH30AVR
30,977 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,323 บาท
42,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH36ASR /YCLH36AYR

เบอร์ 5 14.39 Btu/hW 38,060 BTU ไร้สาย 380 V 62,354 52,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,855 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH36ASR /YCLH36AYR
38,060 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,354 บาท
52,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH36AVR/YCLH36AVR

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 37,882 BTU ไร้สาย 220 V 59,880 50,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH36AVR/YCLH36AVR
37,882 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,880 บาท
50,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH40ASV/YCLH40AYR

เบอร์ 5 12.89 Btu/hW 40,506 BTU ไร้สาย 380 V 67,332 56,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH40ASV/YCLH40AYR
40,506 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,332 บาท
56,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น