หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FTKM-SV2S SERIES

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FTKM09SV2S

เบอร์ 5 26.05 Btu/hW 8,500 (4,100-12,300) BTU ไร้สาย 220 V 35,315 25,146
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,146 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM09SV2S
8,500 (4,100-12,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,315 บาท
25,146 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,146 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM12SV2S

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 11,900(4,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,396 28,069
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,069 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM12SV2S
11,900(4,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,396 บาท
28,069 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,069 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM15SV2S

เบอร์ 5 20.70 Btu/hW 14,300(4,100-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 44,912 32,018
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,018 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM15SV2S
14,300(4,100-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,912 บาท
32,018 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,018 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM18SV2S

เบอร์ 5 23.70 Btu/hW 17,700(4,100-21,200) BTU ไร้สาย 220 V 49,729 35,565
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,565 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM18SV2S
17,700(4,100-21,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,729 บาท
35,565 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,565 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM24SV2S

เบอร์ 5 22.30 Btu/hW 20,500(4,100-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 61,422 44,143
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,143 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM24SV2S
20,500(4,100-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,422 บาท
44,143 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,143 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM28SV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 24,200(4,100-28,000) BTU ไร้สาย 220 V 67,048 48,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM28SV2S
24,200(4,100-28,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,048 บาท
48,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น