หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FTKM-WV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FTKM09WV2S

เบอร์ 5 21.19 Btu/hW 9,200 (3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 34,973 25,223
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,223 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM09WV2S
9,200 (3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,973 บาท
25,223 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,223 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM12WV2S

เบอร์ 5 21.99 Btu/hW 12,300 (4,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,606 28,527
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,527 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM12WV2S
12,300 (4,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,606 บาท
28,527 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,527 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM15WV2S

เบอร์ 5 22.17 Btu/hW 15,000 (4,100-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 44,680 32,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM15WV2S
15,000 (4,100-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,680 บาท
32,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM18WV2S

เบอร์ 5 22.16 Btu/hW 18,100 (4,100-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 50,049 36,331
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,331 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM18WV2S
18,100 (4,100-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,049 บาท
36,331 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
35,331 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTKM24WV2S

เบอร์ 5 20.13 Btu/hW 24,200 (4,100-25,900) BTU ไร้สาย 220 V 70,126 50,881
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,881 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTKM24WV2S
24,200 (4,100-25,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,126 บาท
50,881 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,881 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น