หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FTM-PV2S SERIES

9,000-28,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM09PV2S/RM09PV2S

เบอร์ 5 13.38 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,810 16,841
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,841 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM09PV2S/RM09PV2S
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,810 บาท
16,841 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,841 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM13PV2S/RM13PV2S

เบอร์ 5 13.22 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 29,127 19,339
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,339 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM13PV2S/RM13PV2S
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,127 บาท
19,339 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,339 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM15PV2S/RM15PV2S

เบอร์ 5 14.31 14,400 BTU ไร้สาย 220 V 34,642 22,643
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,643 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM15PV2S/RM15PV2S
14,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,642 บาท
22,643 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,643 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM18PV2S/RM18PV2S

เบอร์ 5 13.04 18,090 BTU ไร้สาย 220 V 40,047 27,143
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,143 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM18PV2S/RM18PV2S
18,090 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,047 บาท
27,143 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,143 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM24PV2S/RM24PV2S

เบอร์ 5 13.04 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 58,543 42,419
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,419 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM24PV2S/RM24PV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,543 บาท
42,419 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,419 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM28PV2S/RM28PV2S

เบอร์ 5 12.33 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 60,749 44,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,426 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM28PV2S/RM28PV2S
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,749 บาท
44,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น