หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUYF12LAL/AOYA12LALL

- 11.36 Btu/h/W 11,900 (3,100 - 15,000) BTU ไร้สาย 220 V 77,020 40,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,203 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF12LAL/AOYA12LALL
11,900 (3,100 - 15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,020 บาท
40,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF18LBL/AOYA18LALL

- 10.95 Btu/h/W 17,700 (3,100 - 20,100) BTU ไร้สาย 220 V 86,948 44,858
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,858 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF18LBL/AOYA18LALL
17,700 (3,100 - 20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
86,948 บาท
44,858 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,858 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF24LBL/AOYA24LALL

- 10.95 Btu/h/W 24,200 (3,100 - 27,300) BTU ไร้สาย 220 V 102,391 52,173
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,173 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF24LBL/AOYA24LALL
24,200 (3,100 - 27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
102,391 บาท
52,173 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,173 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYA30LBLU/AOYA30LFTL

- 10.95 Btu/h/W 29,000 (9,500 - 34,100) BTU ไร้สาย 220 V 118,574 60,885
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,885 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYA30LBLU/AOYA30LFTL
29,000 (9,500 - 34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,574 บาท
60,885 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,885 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYA36LBLU/AOYA36LFTL

- 10.95 Btu/h/W 34,100 (9,500 - 38,200) BTU ไร้สาย 220 V 127,031 64,725
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,725 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYA36LBLU/AOYA36LFTL
34,100 (9,500 - 38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
127,031 บาท
64,725 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,725 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYA45LCLU/AOYA45LCTL

- 10.95 Btu/h/W 42,700 (13,700 - 47,800) BTU ไร้สาย 220 V 139,902 71,266
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,266 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYA45LCLU/AOYA45LCTL
42,700 (13,700 - 47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
139,902 บาท
71,266 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,266 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYA54LCLU/AOYA54LCT

- 10.27 Btu/h/W 45,400 (15,400 - 49,500) BTU ไร้สาย 220 V 169,685 74,411
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
73,411 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYA54LCLU/AOYA54LCT
45,400 (15,400 - 49,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
169,685 บาท
74,411 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
73,411 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น