หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

GREE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

GCF350AE

9,513 8,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
7,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GCF350AE
9,513 บาท
8,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
7,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GCF500AE

12,008 10,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
9,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GCF500AE
12,008 บาท
10,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
9,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC07AK

2.62 Btu/hW 7,000 BTU 13,595 12,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
11,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC07AK
7,000 BTU
13,595 บาท
12,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
11,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC09AK

2.62 Btu/hW 9,000 BTU 23,327 12,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
11,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC09AK
9,000 BTU
23,327 บาท
12,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
11,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC12AL

2.62 Btu/hW 12,000 BTU 26,389 15,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC12AL
12,000 BTU
26,389 บาท
15,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 9,407 BTU ไร้สาย 220 V 29,689 17,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O
9,407 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,689 บาท
17,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 12,037 BTU ไร้สาย 220 V 31,132 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O
12,037 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,132 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC18ACC-K6NNA1A/I /GWC18ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 18,743 BTU ไร้สาย 220 V 38,584 26,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC18ACC-K6NNA1A/I /GWC18ACC-K6NNA1A/O
18,743 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,584 บาท
26,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC24ACC-K6NNA1A/I /GWC24ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 14.36 Btu/hW 25,452 BTU ไร้สาย 220 V 42,281 29,762
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC24ACC-K6NNA1A/I /GWC24ACC-K6NNA1A/O
25,452 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,281 บาท
29,762 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09AGCF1/I /GWC09AGCF1/O

เบอร์ 5 14.06 Btu/hW 9,188 BTU ไร้สาย 220 V 18,658 15,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGCF1/I /GWC09AGCF1/O
9,188 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,658 บาท
15,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12AGCF1/I /GWC12AGCF1/O

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 12,036 BTU ไร้สาย 220 V 28,968 16,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12AGCF1/I /GWC12AGCF1/O
12,036 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,968 บาท
16,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC15AGDF1/I /GWC15AGDF1/O

เบอร์ 5 13.17 Btu/hW 15,058 BTU ไร้สาย 220 V 31,957 19,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC15AGDF1/I /GWC15AGDF1/O
15,058 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,957 บาท
19,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC18AGEF1/I /GWC18AGEF1/O

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 18,102 BTU ไร้สาย 220 V 34,873 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC18AGEF1/I /GWC18AGEF1/O
18,102 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,873 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC24AGEF1/I /GWC24AGEF1/O

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 24,193 BTU ไร้สาย 220 V 39,085 26,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC24AGEF1/I /GWC24AGEF1/O
24,193 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,085 บาท
26,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09AGB-K6DNA1D/I /GWC09AGB-K6DNA1D/O

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 9,165 BTU ไร้สาย 220 V 29,998 17,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGB-K6DNA1D/I /GWC09AGB-K6DNA1D/O
9,165 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,998 บาท
17,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09AGB2-K6DNA1G/I /GWC09AGB2-K6DNA1G/O

เบอร์ 5 15.42 Btu/hW 9,066 BTU ไร้สาย 220 V 18,452 15,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGB2-K6DNA1G/I /GWC09AGB2-K6DNA1G/O
9,066 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,452 บาท
15,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น