หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 9,407 BTU ไร้สาย 220 V 29,689 17,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O
9,407 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,689 บาท
17,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 12,037 BTU ไร้สาย 220 V 31,132 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O
12,037 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,132 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC18ACC-K6NNA1A/I /GWC18ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 18,743 BTU ไร้สาย 220 V 38,584 26,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC18ACC-K6NNA1A/I /GWC18ACC-K6NNA1A/O
18,743 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,584 บาท
26,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC24ACC-K6NNA1A/I /GWC24ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 14.36 Btu/hW 25,452 BTU ไร้สาย 220 V 42,281 29,762
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC24ACC-K6NNA1A/I /GWC24ACC-K6NNA1A/O
25,452 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,281 บาท
29,762 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09AGCF1/I /GWC09AGCF1/O

เบอร์ 5 14.06 Btu/hW 9,188 BTU ไร้สาย 220 V 18,658 15,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGCF1/I /GWC09AGCF1/O
9,188 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,658 บาท
15,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12AGCF1/I /GWC12AGCF1/O

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 12,036 BTU ไร้สาย 220 V 28,968 16,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12AGCF1/I /GWC12AGCF1/O
12,036 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,968 บาท
16,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC15AGDF1/I /GWC15AGDF1/O

เบอร์ 5 13.17 Btu/hW 15,058 BTU ไร้สาย 220 V 31,957 19,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC15AGDF1/I /GWC15AGDF1/O
15,058 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,957 บาท
19,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC18AGEF1/I /GWC18AGEF1/O

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 18,102 BTU ไร้สาย 220 V 34,873 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC18AGEF1/I /GWC18AGEF1/O
18,102 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,873 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC24AGEF1/I /GWC24AGEF1/O

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 24,193 BTU ไร้สาย 220 V 39,085 26,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC24AGEF1/I /GWC24AGEF1/O
24,193 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,085 บาท
26,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น