หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

GWC09AGB-K6DNA1D/I /GWC09AGB-K6DNA1D/O

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 9,165 BTU ไร้สาย 220 V 29,998 17,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGB-K6DNA1D/I /GWC09AGB-K6DNA1D/O
9,165 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,998 บาท
17,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09AGB2-K6DNA1G/I /GWC09AGB2-K6DNA1G/O

เบอร์ 5 15.42 Btu/hW 9,066 BTU ไร้สาย 220 V 18,452 15,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09AGB2-K6DNA1G/I /GWC09AGB2-K6DNA1G/O
9,066 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,452 บาท
15,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12AGB2-K6DNA1E/I /GWC12AGB2-K6DNA1E/O

เบอร์ 5 16.62 Btu/hW 12,052 BTU ไร้สาย 220 V 28,761 16,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12AGB2-K6DNA1E/I /GWC12AGB2-K6DNA1E/O
12,052 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,761 บาท
16,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC015AGD2-K6DNA1D/I /GWC015AGD2-K6DNA1D/O

เบอร์ 5 17.64 Btu/hW 15,040 BTU ไร้สาย 220 V 31,957 19,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC015AGD2-K6DNA1D/I /GWC015AGD2-K6DNA1D/O
15,040 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,957 บาท
19,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC018AGD2-K6DNA1I/I /GWC018AGD2-K6DNA1I/O

เบอร์ 5 18.12 Btu/hW 18,098 BTU ไร้สาย 220 V 33,842 21,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,412 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC018AGD2-K6DNA1I/I /GWC018AGD2-K6DNA1I/O
18,098 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,842 บาท
21,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC024AGD2-K6DNA1B/I /GWC024AGD2-K6DNA1B/O

เบอร์ 5 16.51 Btu/hW 24,239 BTU ไร้สาย 220 V 38,054 25,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC024AGD2-K6DNA1B/I /GWC024AGD2-K6DNA1B/O
24,239 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,054 บาท
25,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12AGC-K6DNA1G/I /GWC12AGC-K6DNA1G/O

เบอร์ 5 19.45 Btu/hW 12,057 BTU ไร้สาย 220 V 30,823 18,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12AGC-K6DNA1G/I /GWC12AGC-K6DNA1G/O
12,057 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,823 บาท
18,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC15AGD-K6DNA1A/I /GWC15AGD-K6DNA1A/O

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 15,167 BTU ไร้สาย 220 V 33,297 21,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC15AGD-K6DNA1A/I /GWC15AGD-K6DNA1A/O
15,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,297 บาท
21,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC18AGD-K6DNA1B/I /GWC18AGD-K6DNA1B/O

เบอร์ 5 18.39 Btu/hW 18,723 BTU ไร้สาย 220 V 37,965 25,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC18AGD-K6DNA1B/I /GWC18AGD-K6DNA1B/O
18,723 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,965 บาท
25,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC24AGE-K6DNA1A/I /GWC24AGE-K6DNA1A/O

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 24,242 BTU ไร้สาย 220 V 42,281 29,762
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC24AGE-K6DNA1A/I /GWC24AGE-K6DNA1A/O
24,242 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,281 บาท
29,762 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,762 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น