หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE Placeholder

HCSU-18AS410A

มอก. 10.61 ไร้สาย 220 V 52,752 29,582
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,582 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-18AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,752 บาท
29,582 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,582 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

HCSU-25AS410A

มอก. 10.41 ไร้สาย 220 V 54,958 34,436
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,436 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-25AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,958 บาท
34,436 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,436 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

HCSU-32AS410A

มอก. 10.41 ไร้สาย 220 V 67,831 42,675
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,675 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-32AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,831 บาท
42,675 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,675 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

HCSU-36AS410A

มอก. 10.89 ไร้สาย 220 V 71,877 44,735
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,735 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-36AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,877 บาท
44,735 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,735 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

HCSU-40AS410A

มอก. 10.85 ไร้สาย 380 V 77,025 47,456
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,456 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-40AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,025 บาท
47,456 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,456 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

HCSU-50AS410A

มอก. 9.83 ไร้สาย 380 V 81,438 52,972
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,972 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
HCSU-50AS410A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,438 บาท
52,972 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,972 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น