หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน inverter

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HCFI-18CSR32

มอก. 20.68 ไร้สาย 220 V 55,327 35,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-18CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,327 บาท
35,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-18ESR32F

มอก. 19.00 ไร้สาย 220 V 66,358 35,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-18ESR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,358 บาท
35,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-25CSR32

มอก. 19.48 ไร้สาย 220 V 61,505 38,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-25CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,505 บาท
38,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-25ESR32F

มอก. 18.99 ไร้สาย 220 V 72,536 38,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-25ESR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,536 บาท
38,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-30CSR32

มอก. 17.16 ไร้สาย 220 V 66,728 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-30CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,728 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-30ESR32F

มอก. 21.49 ไร้สาย 220 V 77,759 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-30ESR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,759 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36CSR32

มอก. 16.68 ไร้สาย 220 V 72,244 48,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,244 บาท
48,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36CTR32

มอก. 16.86 ไร้สาย 380 V 72,244 48,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36CTR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,244 บาท
48,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36ESR32F

มอก. 18.99 ไร้สาย 220 V 83,275 48,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ESR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,275 บาท
48,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36ETR32F

มอก. 17.91 ไร้สาย 380 V 83,275 48,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ETR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,275 บาท
48,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-40CSR32

มอก. 17.37 ไร้สาย 220 V 79,598 54,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-40CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,598 บาท
54,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-40CTR32

มอก. 16.79 ไร้สาย 380 V 79,598 54,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-40CTR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,598 บาท
54,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-40ESR32F

มอก. 17.55 ไร้สาย 220 V 90,629 54,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-40ESR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
90,629 บาท
54,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-40ETR32F

มอก. 18.52 ไร้สาย 380 V 90,629 54,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-40ETR32F
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,629 บาท
54,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48CSR32

มอก. 16 ไร้สาย 220 V 84,011 57,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48CSR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,011 บาท
57,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48CTR32

มอก. 16 ไร้สาย 380 V 84,011 57,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48CTR32
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,011 บาท
57,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น