หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HSU-09CTB03T

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 9,3402 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 12,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
11,855 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-09CTB03T
9,3402 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
12,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
11,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-12CTB03T

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 11,816 BTU ไร้สาย 220 V 27,040 13,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-12CTB03T
11,816 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,040 บาท
13,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18CTB03T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 18,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18CTB03T
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
18,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24CTB03T

เบอร์ 5 13.90 Btu/hW 24,400 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 22,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24CTB03T
24,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
22,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-10CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 10,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 13,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-10CQAA03T
10,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
13,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-13CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 12,795 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,847
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,847 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-13CQAA03T
12,795 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,847 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,847 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 20,246
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,246 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18CQAA03T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
20,246 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,246 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 23,781
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,781 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24CQAA03T
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
23,781 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,781 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-10CTC03T(H)

เบอร์ 5 12.93 Btu/hW 10,042 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 13,352
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,352 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-10CTC03T(H)
10,042 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
13,352 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,352 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-13CTC03T(H)

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 12,597 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,164
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,164 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-13CTC03T(H)
12,597 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,164 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,164 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18CTC03T(H)

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 20,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,309 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18CTC03T(H)
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
20,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24CTC03T(H)

เบอร์ 5 13.90 Btu/hW 24,400 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 23,046
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,046 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24CTC03T(H)
24,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
23,046 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,046 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น