หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HIGH INVRTER-SSU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HIGH SEER INVERTER R32-13

เบอร์ 5 24.5 Btu/hW 13,828(6,700-14,600)BTU ไร้สาย 220 V 47,171 30,406
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,406 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HIGH SEER INVERTER R32-13
13,828(6,700-14,600)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,171 บาท
30,406 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,406 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HIGH SEER INVERTER R32-18

เบอร์ 5 22.93 Btu/hW 18,793(10,000-22,000) BTU ไร้สาย 220 V 51,913 34,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,319 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HIGH SEER INVERTER R32-18
18,793(10,000-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,913 บาท
34,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HIGH SEER INVERTER R32-25

เบอร์ 5 24.36 Btu/hW 25,906(12,100-26,600) BTU ไร้สาย 220 V 60,470 38,539
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,539 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HIGH SEER INVERTER R32-25
25,906(12,100-26,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,470 บาท
38,539 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,539 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HIGH SEER INVERTER R32-30

เบอร์ 5 23.13 Btu/hW 30,674(15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 67,715 46,379
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,379 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HIGH SEER INVERTER R32-30
30,674(15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,715 บาท
46,379 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,379 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HIGH SEER INVERTER R32-36

เบอร์ 5 22.11 Btu/hW 36,562(18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 75,241 50,800
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,800 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HIGH SEER INVERTER R32-36
36,562(18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,241 บาท
50,800 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น