หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HIGH SEER INVERTER

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SJ-W09D-D-DTGP1

เบอร์ 5 27.50 Btu/hW 9,480 (4,500-10,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,184 17,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W09D-D-DTGP1
9,480 (4,500-10,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,184 บาท
17,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W12P-A-DTGP1

เบอร์ 5 24.33 Btu/hW 12,518 (7,600-14,600) BTU ไร้สาย 220 V 31,854 18,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W12P-A-DTGP1
12,518 (7,600-14,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,854 บาท
18,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W18P-A-DTGP1

เบอร์ 5 23.34 Btu/hW 18,377 (10,000-22,000) BTU ไร้สาย 220 V 37,965 26,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W18P-A-DTGP1
18,377 (10,000-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,965 บาท
26,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W25P-A-DTGP1

เบอร์ 5 23.71 Btu/hW 24,200 (12,100-26,600) BTU ไร้สาย 220 V 45,889 33,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W25P-A-DTGP1
24,200 (12,100-26,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,889 บาท
33,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W30B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 30,141 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 62,943 45,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W30B-A-DTMP1
30,141 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,943 บาท
45,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SJ-W36B-A-DTMP1

เบอร์ 5 21.12 Btu/hW 36,812 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 75,432 48,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SJ-W36B-A-DTMP1
36,812 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,432 บาท
48,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น