หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RPFC-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH1

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 17,401 (5,152-18,766)BTU ไร้สาย 220 V 42,428 35,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH1
17,401 (5,152-18,766)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,428 บาท
35,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1

เบอร์ 5 15.68 Btu/hW 24,225 (9,212-26,784) BTU ไร้สาย 220 V 47,583 39,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1
24,225 (9,212-26,784) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,583 บาท
39,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B30TNT1NH/RAS-B30TNTBNH1

เบอร์ 5 16.49 Btu/hW 30,708 (9,554-37,532) BTU ไร้สาย 220 V 66,890 56,979
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,979 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B30TNT1NH/RAS-B30TNTBNH1
30,708 (9,554-37,532) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,890 บาท
56,979 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,979 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH1

เบอร์ 5 16.49 Btu/hW 34,802 (10,326-40,944) BTU ไร้สาย 220 V 68,334 58,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH1
34,802 (10,326-40,944) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,334 บาท
58,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1

- 15.50 Btu/hW 43,332 (11,260-45,038) BTU ไร้สาย 380 V 80,322 68,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1
43,332 (11,260-45,038) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,322 บาท
68,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B48TNT1NH/RAS-B48TNTBMH1

- 14.15 Btu/hW 47,085 (10,577-54,933) BTU ไร้สาย 380 V 86,198 73,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
72,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B48TNT1NH/RAS-B48TNTBMH1
47,085 (10,577-54,933) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,198 บาท
73,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
72,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1

- 15.30 Btu/hW 52,033 (16,991-61,416) BTU ไร้สาย 380 V 90,322 77,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
76,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1
52,033 (16,991-61,416) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,322 บาท
77,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
76,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น