หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

IBW R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFH-32IBW13 / CCS-32IBW13

เบอร์ 5 18.79 Btu/hW 13,648 BTU ไร้สาย 220 V 42,841 37,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW13 / CCS-32IBW13
13,648 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,841 บาท
37,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW19 / CCS-32IBW19

เบอร์ 5 18.93 Btu/hW 19,448 BTU ไร้สาย 220 V 45,109 40,109
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,109 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW19 / CCS-32IBW19
19,448 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,109 บาท
40,109 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,109 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW28 / CCS-32IBW28

เบอร์ 5 16.71 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 220 V 51,088 45,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW28 / CCS-32IBW28
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,088 บาท
45,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW30 / CCS-32IBW30

เบอร์ 5 16.59 Btu/hW 30,366 BTU ไร้สาย 220 V 52,973 47,404
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,404 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW30 / CCS-32IBW30
30,366 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,973 บาท
47,404 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,404 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33

เบอร์ 5 17.05 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 57,715 52,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,715 บาท
52,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33(A)

เบอร์ 5 18.24 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 380 V 65,447 59,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33(A)
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,447 บาท
59,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36

เบอร์ 5 17.83 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 62,354 56,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,354 บาท
56,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36(A)

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 71,632 65,690
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,690 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,632 บาท
65,690 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,690 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40

เบอร์ 5 17.61 Btu/hW 40,602 BTU ไร้สาย 220 V 67,009 60,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,952 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40
40,602 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,009 บาท
60,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40(A)

เบอร์ 5 17.94 Btu/hW 40,602 BTU ไร้สาย 380 V 76,287 70,045
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,045 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40(A)
40,602 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
76,287 บาท
70,045 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,045 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น