หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

ICOOL

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ASMG09CPTA

เบอร์ 5 >17.37 9,700(2,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 30,755 16,954
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,954 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG09CPTA
9,700(2,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,755 บาท
16,954 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,954 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG12CPTA

เบอร์ 5 >16.55 11,700(2,400-12,100) BTU ไร้สาย 220 V 31,858 17,964
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,964 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG12CPTA
11,700(2,400-12,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,858 บาท
17,964 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,964 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 48,628 25,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,628 บาท
25,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CPTB

เบอร์ 5 >17.51 22,200(5,500-23,300) BTU ไร้สาย 220 V 62,969 32,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CPTB
22,200(5,500-23,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,969 บาท
32,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น