หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

INVERTER SSC

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-13

เบอร์ 5 20.81 Btu/hW 13,787 BTU ไร้สาย 220 V 43,921 34,086
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,086 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-13
13,787 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,921 บาท
34,086 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,086 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-18

เบอร์ 5 20.68 Btu/hW 18,484 BTU ไร้สาย 220 V 50,933 40,640
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,640 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-18
18,484 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,933 บาท
40,640 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,640 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-25

เบอร์ 5 20.37 Btu/hW 25,020 BTU ไร้สาย 220 V 55,600 45,002
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,002 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-25
25,020 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,600 บาท
45,002 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,002 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-30

เบอร์ 5 20.98 Btu/hW 30,612 BTU ไร้สาย 220 V 62,825 51,062
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,062 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-30
30,612 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,825 บาท
51,062 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,062 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-30T

- 12.42 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 66,432 54,434
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,434 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-30T
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,432 บาท
54,434 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,434 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-36

เบอร์ 5 20.37 Btu/hW 37,135 BTU ไร้สาย 220 V 72,594 60,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,020 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-36
37,135 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,594 บาท
60,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-36T

- 12.42 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 75,903 63,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-36T
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,903 บาท
63,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-48

- 16.54 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 80,626 67,354
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
66,354 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-48
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,626 บาท
67,354 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
66,354 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-48T

- 16.54 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,141 72,509
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,509 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-48T
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,141 บาท
72,509 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,509 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-60

- 16.52 Btu/hW 60,100 BTU ไร้สาย 220 V 104,670 88,449
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,449 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-60
60,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
104,670 บาท
88,449 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
87,449 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-60T

- 16.52 Btu/hW 60,100 BTU ไร้สาย 380 V 109,083 92,573
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
91,573 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-60T
60,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,083 บาท
92,573 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
91,573 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น