หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

INVERTER-SSU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-13

เบอร์ 5 22.01 Btu/hW 13,901(6,600-14,600) BTU ไร้สาย 220 V 35,771 27,674
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,674 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-13
13,901(6,600-14,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,771 บาท
27,674 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,674 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-18

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 18,510(9,100-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,958 31,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-18
18,510(9,100-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,958 บาท
31,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-25

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 25,830(12,300-27,000) BTU ไร้สาย 220 V 44,473 35,807
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,807 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-25
25,830(12,300-27,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,473 บาท
35,807 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,807 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-30

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 30,430(15,500-34,200) BTU ไร้สาย 220 V 55,257 44,678
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,678 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-30
30,430(15,500-34,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,257 บาท
44,678 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,678 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-30T

- 12.42 Btu/hW 30,000(15,500-34,200) BTU ไร้สาย 380 V 57,463 46,740
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,740 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-30T
30,000(15,500-34,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,463 บาท
46,740 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,740 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-36

เบอร์ 5 20.40 Btu/hW 36,672(18,300-40,200) BTU ไร้สาย 220 V 60,723 49,614
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,614 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-36
36,672(18,300-40,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,723 บาท
49,614 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,614 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-36T

- 12.42 Btu/hW 36,100(18,300-40,200) BTU ไร้สาย 380 V 62,929 51,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,676 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-36T
36,100(18,300-40,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,929 บาท
51,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-48

เบอร์ 5 16.54 Btu/hW 48,000(24,000-52,800) BTU ไร้สาย 220 V 74,474 62,292
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,292 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-48
48,000(24,000-52,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,474 บาท
62,292 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,292 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-48T

- 16.54 Btu/hW 48,000(24,000-52,800) BTU ไร้สาย 380 V 76,680 64,354
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,354 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-48T
48,000(24,000-52,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
76,680 บาท
64,354 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,354 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-60

- 16.51 Btu/hW 60,100(30,000-66,000) BTU ไร้สาย 220 V 90,287 76,275
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
75,275 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-60
60,100(30,000-66,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
90,287 บาท
76,275 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
75,275 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-60T

- 16.51 Btu/hW 60,100(30,000-66,000) BTU ไร้สาย 380 V 92,493 78,787
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,787 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-60T
60,100(30,000-66,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,493 บาท
78,787 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,787 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น