หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

INVERTER SURE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

INVERTER SURE-10 R-32

เบอร์ 5 21.91 Btu/hW 9,588 (4,500-10,000) BTU ไร้สาย 220 V 29,983 16,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-10 R-32
9,588 (4,500-10,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,983 บาท
16,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-12 R-32

เบอร์ 5 22.31 Btu/hW 12,850 (6,700-14,600 BTU ไร้สาย 220 V 30,865 16,747
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,747 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-12 R-32
12,850 (6,700-14,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,865 บาท
16,747 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,747 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-18 R-32

เบอร์ 5 20.57 Btu/hW 18,721 (10,000-22,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,039 24,582
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,582 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-18 R-32
18,721 (10,000-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,039 บาท
24,582 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,582 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-25 R-32

เบอร์ 5 20.40 Btu/hW 25,425 (12,100-26,600) BTU ไร้สาย 220 V 47,856 31,902
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,902 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-25 R-32
25,425 (12,100-26,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,856 บาท
31,902 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,902 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-30 220 V

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 31,265 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 220 V 60,211 43,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-30 220 V
31,265 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,211 บาท
43,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-30T 380 V

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 30,645 (15,000-33,100) BTU ไร้สาย 380 V 63,520 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-30T 380 V
30,645 (15,000-33,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,520 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36 220 V

เบอร์ 5 17.37 Btu/hW 36,362 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 220 V 63,520 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36 220 V
36,362 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,520 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SURE-36T 380V

เบอร์ 5 16.28 Btu/hW 36,825 (18,200-40,000) BTU ไร้สาย 380 V 66,829 49,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SURE-36T 380V
36,825 (18,200-40,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,829 บาท
49,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น