หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

IRIS Fixed Speed

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCXE48SB5/TTKE48SD

- 11.26 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,793 54,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,532 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE48SB5/TTKE48SD
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,793 บาท
54,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
53,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE60SB5/TTKE60SD

- 11.26 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 95,632 59,397
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,397 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE60SB5/TTKE60SD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
95,632 บาท
59,397 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,397 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE12SB5/TTKE12SB5

เบอร์ 5 14.29 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 43,411 27,059
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,059 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12SB5/TTKE12SB5
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,411 บาท
27,059 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,059 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE18SB5/TTKE18SB5

เบอร์ 5 14.10 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 53,559 31,383
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,383 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE18SB5/TTKE18SB5
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,559 บาท
31,383 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,383 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE24SB5/TTKE24SB5

เบอร์ 5 13.59 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,957 25,397
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,397 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE24SB5/TTKE24SB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,957 บาท
25,397 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,397 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE30SB5/TTKE30SB5

เบอร์ 5 13.71 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 71,508 42,093
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,093 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE30SB5/TTKE30SB5
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,508 บาท
42,093 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,093 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36SB5/TTKE36SB5

เบอร์ 5 14.53 Btu/hW 36,400 BTU ไร้สาย 220 V 77,980 46,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,932 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36SB5/TTKE36SB5
36,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,980 บาท
46,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36SB5/TTKE36SD5

เบอร์ 5 14.53 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,635 48,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36SB5/TTKE36SD5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,635 บาท
48,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE42SB5/TTKE42SD5

เบอร์ 5 14.32 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,217 51,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,773 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE42SB5/TTKE42SD5
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,217 บาท
51,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น