หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

JSFE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFW-JSFE09

เบอร์ 5 13.00 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 20,387 14,125
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,125 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE09
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,387 บาท
14,125 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,125 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE13

เบอร์ 5 13.00 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 21,490 15,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,136 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE13
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,490 บาท
15,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE18

เบอร์ 5 13.00 18,080 BTU ไร้สาย 220 V 30,318 20,294
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,294 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE18
18,080 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,318 บาท
20,294 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,294 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE25

เบอร์ 5 13.00 25,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 25,148
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,148 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE25
25,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
25,148 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,148 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น