หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

KU-XKT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CS-KU9XKT/CU-KU9XKT

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 8,870 (2,860-9,890) BTU ไร้สาย 220 V 26,287 17,768
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,768 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU9XKT/CU-KU9XKT
8,870 (2,860-9,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,287 บาท
17,768 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,768 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU13XKT/CU-KU13XKT

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 11,900 (3,480-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 30,205 18,688
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,688 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU13XKT/CU-KU13XKT
11,900 (3,480-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,205 บาท
18,688 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,688 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU18XKT/CU-KU18XKT

เบอร์ 5 17.23 Btu/hW 17,700 (3,750-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 40,955 26,036
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,036 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU18XKT/CU-KU18XKT
17,700 (3,750-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,955 บาท
26,036 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,036 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU24XKT/CU-KU24XKT

เบอร์ 5 21.45 Btu/hW 20,764 (3,820-24,500) BTU ไร้สาย 220 V 52,178 33,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,550 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU24XKT/CU-KU24XKT
20,764 (3,820-24,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,178 บาท
33,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น