หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

IFR24E1N.KU1/IFR24E1U.KU1

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,600 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 52,168 27,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
IFR24E1N.KU1/IFR24E1U.KU1
21,600 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,168 บาท
27,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR10E1N.JA1/ISR10E1U.JA1

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 9,212 (1,800-11,900) BTU ไร้สาย 220 V 29,763 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR10E1N.JA1/ISR10E1U.JA1
9,212 (1,800-11,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,763 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR10E2N.JA1/ISR10E2U.JA1

เบอร์ 5 15.75 Btu/hW 9,200 (1,800-11,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,751 15,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR10E2N.JA1/ISR10E2U.JA1
9,200 (1,800-11,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,751 บาท
15,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR13E2N.JA1/ISR13E2U.JA1

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 12,000 (2,200-13,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,658 17,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR13E2N.JA1/ISR13E2U.JA1
12,000 (2,200-13,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,658 บาท
17,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR18E2N.KL1/ISR18E2U.KL1

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 18,000 (3,400-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 42,079 24,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR18E2N.KL1/ISR18E2U.KL1
18,000 (3,400-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,079 บาท
24,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR18E1N.KL//ISR18E1U.KL1

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 18,084 (3,400 – 20,000) BTU ไร้สาย 220 V 42,079 24,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR18E1N.KL//ISR18E1U.KL1
18,084 (3,400 – 20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,079 บาท
24,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ISR24E1N.KU//ISR24E1U.KU1

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,496 (3,800 – 23,800) BTU ไร้สาย 220 V 52,168 27,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ISR24E1N.KU//ISR24E1U.KU1
21,496 (3,800 – 23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,168 บาท
27,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

IG24RN.SE2/IG24RU.SE2

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,496 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 55,137 27,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
IG24RN.SE2/IG24RU.SE2
21,496 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,137 บาท
27,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น