หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC6

เบอร์ 5 14.26 Btu/hW 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 21,415 13,519
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,519 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC6
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,415 บาท
13,519 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,519 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC6

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 22,518 14,589
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,589 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC6
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,518 บาท
14,589 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,589 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC5

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 18,200 BTU ไร้สาย 220 V 33,990 20,493
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,493 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC5
18,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,990 บาท
20,493 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,493 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABD-24CRN8-PC6/MOBA31-24CN8-PC6

เบอร์ 5 13.2 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,146 23,863
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,863 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABD-24CRN8-PC6/MOBA31-24CN8-PC6
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,146 บาท
23,863 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,863 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-09CRN8-PC6/MOX230-09CN8-PC6

เบอร์ 5 14.31 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,173 15,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-09CRN8-PC6/MOX230-09CN8-PC6
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,173 บาท
15,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-12CRN8-PC6/MOX330-12CN8-PC6

เบอร์ 5 14.21 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 25,276 16,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-12CRN8-PC6/MOX330-12CN8-PC6
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,276 บาท
16,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGC-18CRN8-PC6/MOX330-18CN8-PC6

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,748 22,253
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,253 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGC-18CRN8-PC6/MOX330-18CN8-PC6
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,748 บาท
22,253 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,253 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGD-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC6

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,352 26,330
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,330 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGD-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC6
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,352 บาท
26,330 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,330 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น