หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W

เบอร์ 5 21.22 Btu/hW 8,800 BTU ไร้สาย 220 V 29,688 19,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,629 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W
8,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,688 บาท
19,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W

เบอร์ 5 23.62 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,894 21,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,894 บาท
21,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPC-18HRFN8-QC6GW/MOX430-18HFN8-QC6GW(GA)

เบอร์ 5 20.28 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,160 27,302
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,302 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPC-18HRFN8-QC6GW/MOX430-18HFN8-QC6GW(GA)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,160 บาท
27,302 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,302 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-09CRDN8-QCo/MOX130-09CDN8-QCO

เบอร์ 5 17.79 Btu/hW 10,100 BTU ไร้สาย 220 V 24,825 15,062
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,062 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-09CRDN8-QCo/MOX130-09CDN8-QCO
10,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,825 บาท
15,062 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,062 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-12CRDN8-QCo/MOX130-12CDN8-QCO

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 12,100 BTU ไร้สาย 220 V 25,928 16,090
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,090 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-12CRDN8-QCo/MOX130-12CDN8-QCO
12,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,928 บาท
16,090 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,090 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-17CRDN8-QCo/MOX230-18CDN8-QDOGA

เบอร์ 5 18.72 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,738 21,947
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,947 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-17CRDN8-QCo/MOX230-18CDN8-QDOGA
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,738 บาท
21,947 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,947 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-24CRDN8-QCo/MOB30-24CDN8-QDO

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,445 26,109
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,109 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-24CRDN8-QCo/MOB30-24CDN8-QDO
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,445 บาท
26,109 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,109 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-09CRDN8-QD6GA/MOX130-09CDN8-QD6GA

เบอร์ 5 17.05 Btu/hW 9,900 BTU ไร้สาย 220 V 24,825 15,396
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,396 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-09CRDN8-QD6GA/MOX130-09CDN8-QD6GA
9,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,825 บาท
15,396 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,396 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-12CRDN8-QD6GA/MOX130-12CDN8-QD6GA

เบอร์ 5 17.23 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,928 16,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-12CRDN8-QD6GA/MOX130-12CDN8-QD6GA
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,928 บาท
16,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGC-18CRDN8-QD0GA/MOX230-18CDN8-QD0GA

เบอร์ 5 19.97 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 36,738 23,280
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,280 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGC-18CRDN8-QD0GA/MOX230-18CDN8-QD0GA
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,738 บาท
23,280 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,280 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)

เบอร์ 5 10.5 Btu/hW 9,000BTU ไร้สาย 220 V 39,616 26,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)
9,000BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,616 บาท
26,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)

เบอร์ 5 10.5 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,822 27,729
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,729 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,822 บาท
27,729 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,729 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น