หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FDT50CNVX-S1

เบอร์ 5 13.92 Btu/hW 18,857 BTU ไร้สาย 220 V 62,790 44,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT50CNVX-S1
18,857 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,790 บาท
44,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT71CNVX-S1

เบอร์ 5 13.78 Btu/hW 24,693 BTU ไร้สาย 220 V 70,512 51,878
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,878 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT71CNVX-S1
24,693 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,512 บาท
51,878 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,878 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT100CNV-S1

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 35,703 BTU ไร้สาย 220 V 85,224 64,455
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,455 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT100CNV-S1
35,703 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,224 บาท
64,455 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,455 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT100CSV-S1

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 36,557 BTU ไร้สาย 380 V 85,224 64,455
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,455 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT100CSV-S1
36,557 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,224 บาท
64,455 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,455 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT125CSV-S1

- 10.68 Btu/hW 44,356 BTU ไร้สาย 380 V 89,270 67,771
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
66,771 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT125CSV-S1
44,356 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,270 บาท
67,771 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
66,771 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT140CSV-S1

- 10.99 Btu/hW 49,474 BTU ไร้สาย 380 V 98,094 75,771
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,771 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT140CSV-S1
49,474 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
98,094 บาท
75,771 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,771 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น