หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 18,252 BTU ไร้สาย 220 V 59,961 36,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1
18,252 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,961 บาท
36,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 23,871 BTU ไร้สาย 220 V 66,580 40,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1
23,871 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,580 บาท
40,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE100CNV-S1/FDC100CNV-S1

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 36,195 BTU ไร้สาย 220 V 87,908 51,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE100CNV-S1/FDC100CNV-S1
36,195 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,908 บาท
51,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE100CSV-S1/FDC100CSV-S1

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 36,301 BTU ไร้สาย 380 V 87,908 51,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE100CSV-S1/FDC100CSV-S1
36,301 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,908 บาท
51,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1

- 10.24 Btu/hW 42,650 BTU ไร้สาย 380 V 96,000 56,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1
42,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,000 บาท
56,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE140CSV-S1/FDC140CSV-S1

- 10.99 Btu/hW 49,474 BTU ไร้สาย 380 V 108,134 62,546
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,546 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE140CSV-S1/FDC140CSV-S1
49,474 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
108,134 บาท
62,546 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,546 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น