หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SRK10CXV-W1

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 9,175 BTU ไร้สาย 220 V 29,653 16,908
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,908 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK10CXV-W1
9,175 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,653 บาท
16,908 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,908 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK13CXV-W1

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 12,262 BTU ไร้สาย 220 V 31,859 18,869
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,869 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK13CXV-W1
12,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,859 บาท
18,869 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,869 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15CXV-W1

เบอร์ 5 13.95 Btu/hW 14,457 BTU ไร้สาย 220 V 35,169 21,318
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,318 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15CXV-W1
14,457 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,169 บาท
21,318 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,318 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK18CXV-W1

เบอร์ 5 14.94 Btu/hW 18,447 BTU ไร้สาย 220 V 43,554 26,038
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,038 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK18CXV-W1
18,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,554 บาท
26,038 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,038 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK24CXV-W1

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 53,482 34,476
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,476 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK24CXV-W1
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,482 บาท
34,476 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,476 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK10CVV

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 9,260 BTU ไร้สาย 220 V 28,550 15,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK10CVV
9,260 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,550 บาท
15,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK13CVV

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 11,634 BTU ไร้สาย 220 V 30,756 17,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK13CVV
11,634 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,756 บาท
17,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK18CVV

เบอร์ 5 13.85 Btu/hW 17,305 BTU ไร้สาย 220 V 42,451 24,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK18CVV
17,305 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,451 บาท
24,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15CVV

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 14,457 BTU ไร้สาย 220 V 34,066 20,819
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,819 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15CVV
14,457 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,066 บาท
20,819 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,819 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK24CVV

เบอร์ 5 13.68 Btu/hW 24000 BTU ไร้สาย 220 V 52,379 32,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK24CVV
24000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,379 บาท
32,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK10CVS

เบอร์ 5 13.51 Btu/hW 9,444 BTU ไร้สาย 220 V 30,025 17,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK10CVS
9,444 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,025 บาท
17,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK13CVS

เบอร์ 5 13.78 Btu/hW 12,039 BTU ไร้สาย 220 V 32,411 19,056
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,056 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK13CVS
12,039 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,411 บาท
19,056 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,056 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK19CVS

เบอร์ 5 15.29 Btu/hW 19,127 BTU ไร้สาย 220 V 45,981 28,376
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,376 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK19CVS
19,127 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,981 บาท
28,376 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,376 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK24CVS

เบอร์ 5 13.31 Btu/hW 25,085 BTU ไร้สาย 220 V 56,460 37,396
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,396 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK24CVS
25,085 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,460 บาท
37,396 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,396 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น