หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PC-P18KAKL/PU-P18VAKD

- - 17,400 BTU ไร้สาย 220 V 53,562 37,571
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,571 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P18KAKL/PU-P18VAKD
17,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,562 บาท
37,571 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,571 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P24KAKL/PU-P24VAKD

- 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 59,409 41,675
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,675 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P24KAKL/PU-P24VAKD
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,409 บาท
41,675 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,675 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P30KAKL/PU-P30VAKD

- 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 64,522 45,249
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,249 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P30KAKL/PU-P30VAKD
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,522 บาท
45,249 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,249 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P36KAKL/PU-P36VAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 220 V 70,479 49,353
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,353 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P36KAKL/PU-P36VAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,479 บาท
49,353 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,353 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P36KAKL/PU-P36YAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 380 V 70,479 49,353
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,353 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P36KAKL/PU-P36YAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,479 บาท
49,353 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,353 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P42KAKL/PU-P42YAKD

- 42,300 BTU ไร้สาย 380 V 80,040 56,024
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,024 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P42KAKL/PU-P42YAKD
42,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,040 บาท
56,024 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,024 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P48KAKL/PU-P48YAKD

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 87,210 60,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P48KAKL/PU-P48YAKD
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,210 บาท
60,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น